Opozorila v zvezi s tkaninami

Na tkaninah lahko nastanejo zaznavni pojavi tudi po namestitvi, vendar ti ne zmanjšajo učinkovitosti senčila ali njegove vrednosti. Zato vas želimo vnaprej opozoriti na naslednje pojave:

  • NAGUBANOST »UČINEK PAJČEVINE«: nastane ob pakiranju ali med montažo senčila, zlasti pri velikih površinah, ko se lahko pojavijo žlebiči, poimenovani „učinek pajčevine“. Pojav je bolj viden na tkaninah svetlih barv. (sliki 1 in 2)

  • VALOVITOST BLIZU ŠIVOV ALI OB ROBU PLATNA: na območju šivov, kjer je napetost večja, se lahko zaradi prekrivanja tkanin oblikujejo valovite gube, oziroma vtisnjeni vzorci. Ti se lahko pojavijo tudi ob robovih, kjer napetost ne zadošča, da bi jih izravnali z navitjem navznoter. Valovitost se lahko pojavi tudi zaradi vodnih žepov, ki ustvarjajo pritisk v osrednjem delu platna, pri čemer ostanejo robovi manj napeti. (slike 3, 4, 5, 6, 7)

  • NAGUBANOST V OBLIKI ČEBELJEGA SATJA: v fazi odpiranja ali zapiranja senčila lahko pride do premikov tkanine pri navijanju na navojno cev, kar skozi čas povzroči nagubanost v obliki čebeljega satja. Ta pojav je bolj poudarjen pri senčilih z večjim iztegom. (slika 8)

  • MIKROPORE: togost akrilnega platna, ki je posledica končne obdelave platna za senčila pred pakiranjem, lahko povzroči nastanek mikropor v pregibih tkanine. (slika 9)

  • RAZBRAZDANOST IN UČINEK MAVCA: smola za impregnacijo tkanin in njihova končna obdelava lahko povzročita razbrazdanost ali učinek mavca. Ta lahko nastane med pakiranjem ali montažo platen (bolj viden je na temnih tkaninah). (slika 10) OBRABLJENOST BORDURE: pri borduri se lahko pojavijo razcefranost in sledi obrabe zaradi nenehnih in vztrajnih sunkov vetra.

  • PLESNI: s periodičnim čiščenjem tkanin je mogoče preprečiti nastanek plesni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, prisotni v zraku ali v smoli in drugih rastlinskih snoveh. Plesni se zlahka razvijejo tudi, če se vlažna ali premočena platna po dežju navijejo na navijalno cev.

  • BARVNI ODTENKI: barvni odtenki v zbirkah vzorcev se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih barv pakiranih platen zaradi različnih barvnih kopeli.

Vsi navedeni pojavi so posledica notranjih značilnosti vlaken, vendar se zaradi njih ne zmanjša ne vrednost ne funkcionalnost senčila, zato teh učinkov ni mogoče upoštevati kot predmet pritožb.