si |  it |  hr

Izjava stranke za vgradnjo stavbnega pohištva

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost in na osnovi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljen v Uradnem listu RS št. 104 z dne 23.12.2010, moramo vse stranke naprosit, da podpišejo izjavo v datoteki.

Izpolnjeno izjavo potrebujemo kot prilogo k izstavljenemu računu, s katero opravičujemo 9,5% DDV, ki je zaračunan. V nasprotnem primeru moramo strankam zaračunati 22% DDV in to tudi v primeru, ko vaša kvadratura presega 120 m2 oziroma 250 m2 uporabne bivalne površine.

Prenesi PDF izjavo